ข้อมูลตัวเครื่อง Samsung S20 Ultra 5G

 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

 

แบตเตอรี่ – ระบบชาร์จ